Home / Mua Bán Nhanh / Ôn tập Hóa lớp 12 – Chương 1 – Bài 7: Bài tập thủy phân chất béo – HocHay

Ôn tập Hóa lớp 12 – Chương 1 – Bài 7: Bài tập thủy phân chất béo – HocHay

Video Bài 7: Bài tập thủy phân chất béo

Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid

Sản phẩm: glycerol và các acid béo

phản ứng thủy phân

Phản ứng xà phòng hóa

Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm NaOH hoặc KOH thì tạo ra glicerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri hoặc kali của các axit béo chính là xà phòng.

phan ung xa phong

Nhận xét: Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa, xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và là phản ứng không thuận nghịch (1 chiều).

Phản ứng Hydro hóa

Chất béo có chứa các gốc acid béo không no có phản ứng cộng H2 vào nối đôi:

phan ung hydro

Phản ứng Oxi hóa

Chất béo tác dụng với oxi của không khí tạo thành andehyd có mùi khó chịu. Đó là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.

Phương pháp giải bài tập

Bảo toàn khối lượng: m xà phòng+ m glixerol = m chất béo + m NaOH

– Công thức tính nhanh số trieste:

Số trieste tối đa tạo bởi glixerol và n gốc axit béo: n2(n+1)2

– Nắm chắc lí thuyết, các phương trình, các gốc hiđrocacbon thường gặp để không phải nháp nhiều.

– Xà phòng hóa chất béo bằng NaOH (KOH): n chất béo = n glixerol = 13nNaOH

– Hiệu suất ýếmthuc.temlýthuyết.100

Tên và khối lượng phân tử của một số acid béo và triglyceride thường gặp:

cong thuc acid beo

Xem bài học chi tiết tại: https://hochay.com/hoa-lop-12/hoa-lop-12-chuong-1-bai-7-bai-tap-thuy-phan-chat-beo-719.html

Cần lưu ý trong nghiên cứu ngành hóa sinh học

#hoalop12 #hochay #lythuyethoa12 #tracnghiemhoa12 #hoa12nangcao #baitaphoa12 #cachgiaihoa12 #hocgioihoa

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Mua bán xe máy cũ Hà Nội

Mua bán xe máy cũ Hà Nội, chợ xe máy cũ Hà Nội, tìm mua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *