Home / Việc Làm Vui / Tổng hợp kiến thức Hóa lớp 12 – Chương 6 – Bài 4: Lý thuyết về nước cứng – HocHay

Tổng hợp kiến thức Hóa lớp 12 – Chương 6 – Bài 4: Lý thuyết về nước cứng – HocHay

Khái niệm

Nước cứng là nước chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên được gọi là nước mềm.

Phân loại nước cứng

Nước cứng tạm thời: là nước cứng chứa các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

Nước cứng vĩnh cửu: chứa các ion 

Nước cứng toàn phần : Có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

Biện pháp làm mềm nước cứng

Nguyên tắc: Loại bỏ các ion Ca2+ và Mg2+

Phương pháp kết tủa

Dung dịch Na2CO3 và Na3PO4 có thể làm mềm tất cả các loại nước cứng vì tạo kết tủa với Ca2+ và Mg2+

          

Đối với nước cứng tạm thời:

   + Đun sôi, lọc kết tủa

      Mg(HCO3)2 →t0 MgCO3 ↓+ CO2 + H2O

   + Dùng kiềm vừa đủ hoặc dung dịch Na2CO3, Na3PO4

      Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  →  2CaCO3↓ + 2H2O

Đối với nước cứng toàn phần : dùng dung dịch Na2CO­3, Ca(OH)2, Na3PO4

Phương pháp trao đổi ion

Thay thế ion Ca2+ và Mg2+ bằng các ion K+, Na+…: Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion

Tác hại của nước cứng

Vải sợi mau mục nát, lãng phí xà phòng.

Tiêu tốn nhiên liệu, giảm mùi vị thức ăn.

Đóng cặn trong nồi hơi gây nguy hiểm.

Trung tâm tiếng Anh online HocHay: https://hochay.com/hoa-lop12/hoa-lop-12-chuong-6-bai-4-ly-thuyet-ve-nuoc-cung-hochay-871.html

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ

Kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước   Dạng 1: Hỗn hợp kim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *